ترموکوپل تیپ k

ترموکوپل تیپ k سیمی

ترموکوپل تیپ k سیمی

Thermocouple thye K (Nickel-Chromium/Nickel-Alukel)

این نوع ترموکوپل به دلیل محدوده رنج دمایی و قیمت پایین به عنوان پرمصرف ترین تیپ ترموکوپل میباشد.

در انتخاب این نوع از ترموکوپل باید ابعاد قطر و دیگر پارامترهای فیزیکی اشاره کرد یا برای ساخت ترموکوپل خاص کافی است با کارشناسان این فروشگاه تماس حاصل نمایید تا برای ساخت مشاوره و راهنمایی ها لازم را ارایه دهند.

 

Temperature Range:

Thermocouple grade wire, –454 to 2,300F (–270 to 1260C)
Extension wire, 32 to 392F (0 to 200C)

Accuracy:

Standard: +/- 2.2C or +/- .75%
Special Limits of Error: +/- 1.1C or 0.4%

توضیحات

ترموکوپل تیپ k سیمی

ترموکوپل تیپ k سیمی

Thermocouple thye K (Nickel-Chromium/Nickel-Alukel)

این نوع ترموکوپل به دلیل محدوده رنج دمایی و قیمت پایین به عنوان پرمصرف ترین تیپ ترموکوپل میباشد.

در انتخاب این نوع از ترموکوپل باید ابعاد قطر و دیگر پارامترهای فیزیکی اشاره کرد یا برای ساخت ترموکوپل خاص کافی است با کارشناسان این فروشگاه تماس حاصل نمایید تا برای ساخت مشاوره و راهنمایی ها لازم را ارایه دهند.

 

Temperature Range:

Thermocouple grade wire, –454 to 2,300F (–270 to 1260C)
Extension wire, 32 to 392F (0 to 200C)

Accuracy:

Standard: +/- 2.2C or +/- .75%
Special Limits of Error: +/- 1.1C or 0.4%