ترموکوپل تیپ R

ترموکوپل چیست
ترموکوپل سنسوری هست که برای اندازه گیری دما به کار میرود.ترموکوپل از دو فلز غیر هم جنس تشکیل شده است که در یک سر به هم جوش داده می شوند که در حقیقت این محل اتصال برای اندازه گیری دما به کار میرود.
اساس کار ترموکوپل به این ترتیب است که وقتی محل اتصال آن دو فلز تغییر دما میدهد ولتازی تولید میشود که در حقیقت این ولتاژ ایجاد شده بسته به نوع دو فلز متصل شده متفاوت است که با اندازه گیری ولتاژ ایجاد شده دما اندازه گیری میشود.
این عملکرد ترموکوپل ها به بیان خیلی ساده میباشد.
ترموکوپل ها بسته به محدوده دمایی, نوع متریال , دقت اندازه گیری و خیلی پارامتر های دیگربه دسته های متعددی تقسیم میگردند.
ترموکوپل تیپ K,J,E,T از یک فلز مشابه ساخته میشوند و میتوان از پر کاربردترین انواع ترموکوپل ها اشاره کرد.
ترموکوپل تیپ S,B,R از فلزnoble metal ساخته شدند و معمولا در دماهای بالا کاربرد دارند.
معمولا ترموکوپل ها در صنعت کاربرد فروانی دارند از جمله صنایع نظامی , پزشکی, پتروشیمی صنایع نفت و غیره کاربرد فراوانی دارند.
ترموکوپل تیپ N دارای دقت و محدوده اندازه گیری یکسان با ترموکوپل تیپ K می باشد و مهمترین پارامتر متمایز کننده این دو ترموکوپل که باعث شده ترموکوپل تیپ K به مراتب پر مصرف تر باشد هزینه ساخت آن می باشد.

 

نمایش یک نتیجه